Arabuluculuk

Arabulucu olarak ticari, işçi-işveren, tüketici ve kira uyuşmazlıklarında arabulucu olarak ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi

Müvekkillerinin lehine ve/veya müvekkillerinin aleyhine başlatılan ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerinin taraf vekili olarak temsili