Dava Vekilliği

ECC, yerli ve yabancı müvekkillerini Türkiye’deki Yerel Mahkemeler, Bölge Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil etmektedir.

ECC, uyuşmazlık çözümünde müvekkilin ticari ihtiyaçlarını öne çıkaran çözümler sunmaktadır.

ECC’nin uyuşmazlık çözümünde hukuki hizmet verdiği alanlar:

  • Ticari davalar
  • Yabancı mahkeme kararlarının ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davaları
  • Hakem kararının iptali davaları
  • Gemilerin ihtiyati haczi
  • Çarter sözleşmesi uyuşmazlıkları
  • Acentelik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve denkleştirme tazminatı davaları
  • Alacakların icra yolu ile tahsili
  • Bankacılık ve finans
  • İflas ve konkordato süreçleri
  • Çoklu ve yabancı yargı yetkisi içeren uyuşmazlıklarda müvekkillere danışmanlık