Dava Vekilliği

ECC, yerli ve yabancı müvekkillerini Türkiye’deki Yerel Mahkemeler, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil etmektedir.

ECC, uyuşmazlık çözümünde de müvekkilin ticari ihtiyaçlarını öne çıkaran çözümler sunmaktadır.

ECC’nin uyuşmazlık çözümünde hukuki hizmet verdiği alanlar:

 • Ticari Davalar
 • Yabancı mahkeme kararlarının ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi davaları
 • Hakem Kararının iptali davaları
 • Gemilerin İhtiyati Haczi
 • Charter Party Uyuşmazlıkları
 • Acentelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlıklar ve denkleştirme tazminatı davaları
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku davaları
 • Aile Hukuku davaları
 • Kira uyuşmazlıklarından doğan davalar
 • Alacakların icra daireleri yolu ile tahsili
 • Bankacılık ve Finans
 • İflas ve Konkordato süreçleri
 • Çoklu yargı yetkisi içeren uyuşmazlıklarda müvekkillere danışmanlık