Hukuki ve Kurumsal Danışmanlık

ECC, Türkiye veya dışında sahip olduğu güçlü iş birlikleri ile gerçek ve tüzel kişi olan müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Şirketler Hukuku
  • Kuruluş
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
  • Yöneticilerin atanması
  • Hisse devri
  • Sermaye artırımı, azaltılması
  • Birleşme, devralma ve bölünme
  • Şirket tür değişiklikleri
  • Malvarlığı satın alınması, devri
  • Vergi dairesi kaydı
  • Tasfiye
  • Güncel Durum Analizi
 • Bankacılık ve Finans
  • Kredi sözleşmeleri ve sair finansal belgelerin yazılması ve incelenmesi
  • Proje ve emtia finansmanı
  • Finansal yapılandırma
  • Kompleks finansman yapılarında gerçekleştirilen işlemlerin idare edilmesi
  • teminatlandırma, ipotek sözleşmeleri, garanti, kefalet ve diğer mali teminat belgelerinin yazılması, incelenmesi ve uygulanması
 • Deniz Hukuku
  • Deniz ticareti kapsamında çeşitli sözleşmelerin (gemi yönetim sözleşmeleri, çarterparti sözleşmeleri, kira sözleşmeleri) yazılması ve incelenmesi
  • Her türlü gemi / yat alım-satımı
  • Yurt içi ve yurt dışı gemi sicillerinde tescil işlemleri ve süreçlerin yürütülmesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Müvekkil şirketlerin iş hukuku kapsamında alacağı kararlar öncesi mevzuat kapsamında hukuki görüş bildirilmesi
  • Müvekkil şirket İnsan Kaynakları departmanları ile eşgüdüm içinde günlük iş hukuku konularının değerlendirilmesi ve işlemlerin takibi
  • İş hukuku uyuşmazlıkları ile müzakerelerin yürütülmesi, dava şartı arabuluculuk ve dava takibinin yapılması
  • Resmi kurumlar tarafından yapılan denetimlerin takibi
  • Yabancıların çalışma ve ikamet izinlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Aile Hukuku
  • Anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının takibi
  • Velayet davaları
  • Müşterek çocuğun velayeti, iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi davaları
  • Aile hukuku kaynaklı koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması
  • Edinilen malların ortak paylaşımı, mal rejimi ve katılma alacağı davaları
  • Yurt dışında alınan boşanma, velayet ve diğer aile hukukuna dair yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davaları
 • Kira Sözleşmeleri
  • Konut ve çatılı işyeri kiraları ile her türden kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; gizlilik sözleşmeleri başta olmak üzere her türden sözleşme, taahhüt ve formların hazırlanması ve incelenmesi