Hukuki ve Kurumsal Danışmanlık

ECC, Türkiye veya dışında sahip olduğu güçlü işbirlikleri ile gerçek ve tüzel kişi olan müvekkillerine  hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Şirketler Hukuku
  • Kuruluş
  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesi
  • Yöneticilerin atanması
  • Hisse devri
  • Sermaye artırımı, azaltılması
  • Birleşme, devralma ve bölünme
  • Şirket tür değişiklikleri
  • Malvarlığı satın alınması, devri
  • Vergi dairesi kaydı
  • Tasfiye
    
 • Sözleşmeler Hukuku
  • Her türlü ticari ve özel hukuk sözleşmelerinin yazımı, incelenmesi
    
 • Bankacılık ve Finans
  • Kredi sözleşmeleri ve sair finansal belgelerin yazılması ve incelenmesi
  • Proje ve Emtia finansmanı
  • Finansal yapılandırma
  • Kompleks finansman yapılarında gerçekleştirilen işlemlerin idare edilmesi
  • Teminatlandırma, ipotek sözleşmeleri, garanti, kefalet ve diğer mali teminat belgelerinin yazılması, incelenmesi ve uygulanması
    
 • Deniz Ticareti
  • Deniz ticareti kapsamında çeşitli sözleşmelerin (gemi yönetim sözleşmeleri, çarterparti sözleşmeleri, kira sözleşmeleri) yazılması ve incelenmesi
  • Her türlü gemi ve yat alım satımı
  • Yurt içi ve yurt dışı gemi sicillerinde tescil işlemleri ve süreçlerin yürütülmesi