Tahkim

ECC, yerel ve yabancı müvekkillerini yerli ve yabancı tahkim kurumları (ICC, SCC, DIA, GAFTA, FOSFA vb.) nezdinde veya LMAA tahkim kuralları ya da farklı coğrafyalardaki yerel tahkim kanunlarının uygulandığı ad hoc tahkim yargılamalarında temsil etmektedir.

Hakem seçimi, ihtiyati haciz vb. tahkim öncesi uyuşmazlıklarda da müvekkillerinin yerel mahkemeler nezdinde temsil edilmesi konusunda deneyimlidir.

Yabancı hakem kararının tanınması ve tenfizi ile hakem kararlarının iptali davalarını yerli ve yabancı müvekkilleri adına takip etmektedir.

ECC yerli ve yabancı müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun olarak arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da müvekkillerini temsil etmektedir.

ECC’nin tahkim davalarında müvekkillerini temsil etmek üzere vekil olarak atandığı alanlar:

  • Ticaret hukuku uyuşmazlıkları
  • Bankacılık ve finans uyuşmazlıkları
  • Acentelik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve denkleştirme tazminatı davaları
  • Çarter sözleşmesi uyuşmazlıkları
  • Mal alım satımından doğan uyuşmazlıklar
  • Taşıma hukukundan doğan uyuşmazlıklar
  • Gemi ve tekne alım satımı ile ilgili uyuşmazlıklar